Kaitseliidu Tallinna maleva uus maja maksab 8,2 miljonit


BNS 22.06.2008

Kaitseliidu Tallinna maleva uue õppe- ja administratiivhoone ehitus läheb maksma 8,2 miljonit krooni.

Kaitseliit valis riigihankekonkursiga hoone projekteerijaks OÜ Loob Projekt ja ehitajaks Facio Ehituse AS-i. 16. juunil Plangu tänaval Kaitseliidu Tallinna maleva kinnistul alguse saanud ehitustööd on plaanis lõpetada järgmise aasta esimeses kvartalis.

"Senini pidid malevlased kasutama Nõmmel õppetöö läbiviimiseks vana ja amortiseerunud endist Nõukogude armee aegset ja viimati ka sama ajal remonti näinud sõdurite klubi," põhjendas Kaitseliidu pressiesindaja Tanel Rütman uue hoone ehitamise vajadust.

Uude majja tulevad kaasaaegsed võimalused õppetööks, kolm iseseisvat õppeklassi 30 õppurile, mida lükandseinte eraldamisega saab muuta vajadusel 100-kohaliseks auditooriumiks. Lisaks on hoonesse planeeritud tänapäevased võimalused ka puhkamiseks ja varustuse ladustamiseks.

Kuna rajatav hoone asub Nõmme malevkonna alal, on sinna planeeritud ka malevkonna kodu, lisaks ruumid maleva väljaõppeinstruktoritele.