Võidusamba projekteerijad lahendasid eskarpmüüri küsimuse


BNS 22.06.2008

Lõppeval nädalal esitas kaitseministeeriumi koostööpartner AS Sweco Projekt Tallinna linnaplaneerimisametile täiendused Vabadussõja võidusamba eelprojektile, leides muuhulgas lahenduse ka eskarpmüüri säilitamise küsimusele.

Uus eelprojekt tuleb vastu Tallinna kultuuriväärtuste ameti palvele suurendada varem kooskõlastatud 13-sentimeetrist trepiastme kõrgust 15 sentimeetrile säilitamaks maksimaalselt Harjumäel arheoloogiliste kaevetööde käigus arvatavast kõrgemaks osutunud 17.-18. sajandi eskarpmüüri. Trepiastmete arv kahaneb seeläbi 27 astmelt 24-le.

Esitatud eelprojekt on tänavu jaanuarist kestnud ja erinevate ametkondade vaheliste kohati vastandlike nõudmise kompromissi tulemus, milleni jõudmiseks on kaitseministeeriumi egiidi all toimunud üle 20 kohtumise ja leidnud lahenduse enam kui 50 eriarvamust, teatas kaitseministeerium BNS-ile.

Uues eelprojektis on arvestatud kõigi Tallinna linnaplaneerimisameti 6. juuni kirjas toodud märkustega väja arvatud ühega, mis käsitleb platoo ja kaitsealuse pargi sidumiseks vajaliku ühendustrepi ehitust. Seda seetõttu, et täiendava ühendustee üle otsustakse alles pärast makettlahenduse valmimist. Kaitseministeeriumi kinnitusel on riigil linnaplaneerimisameti esindajatega kokkulepe, et seda täiendavat nõuet ei seata tingimuseks ehitusloa väljastamise keeldumiseks.

Pärast paranduste ja muudatuste sisseviimist projektdokumentatsioonis peaksid kaitseministeeriumi hinnangul olema kõrvaldatud kõik takistused ja ministeerium jääb ootama Tallinna linnavalitsuselt samba ehitustegevuseks vajalikku ehitusluba.