Pikaleveninud projektiga jätkatakse tööd


Pressiteade 20.06.2008

Riigikohus ei võtnud menetlusse Pärnu Linnavalitsuse ja YIT Ehitus AS kassatsioonikaebust Tallinna halduskohtu 31.05.2007 tehtud otsuse kohta, mis tühistas Pärnu linnavalitsuse poolt väljaantud ehitusloa apartementhotell – spordikompleksile September.

Pärnu Linnavalitsus ja YIT Ehitus AS jõudsid nõupidamisel ühisele seisukohale, et tänases olukorras on oluline otsida võimalusi pikaleveninud projekti edasiarendamiseks.

AS YIT Ehitus juhatuse liige, Lääne-Eesti piirkonna juhataja Toomas Rapp ütles, et lähitulevikus on sel teemal plaanis ettevõttesisesed arutelud, kus otsuste tegemisel arvestatakse kindlasti ka Eesti muutunud majandussituatsiooni, samuti nõupidamine Pärnu maavanemaga. Kuna Septembri projekt (arhitekt Emil Urbel) on arhitektuurikonkursi võidutöö, siis on nii linnavalitsuse kui YIT jaoks oluline ka arhitekti nägemus võimalikest muudatustest projektis.

Osapooled on valmis edasiseks koostööks ja kõiki rahuldavate lahenduste leidmiseks.