Kõrghoonete teemaplaneeringu avalik väljapanek


Pressiteade 20.06.2008

Alates 1. juulist on võimalik linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7, I korrus) tutvuda teemaplaneeringuga "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas".

Teemaplaneeringu avalik väljapanek kestab kuni 31. augustini, teemaplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti teenindussaali lahtiolekuaegadel.

Teemaplaneeringuga määratakse kindlaks Tallinnas kõrghoonete paiknemise võimalikud asukohad ning alad, kuhu kõrghooneid kindlasti püstitada ei tohi. Samuti määratakse perspektiivsetele kõrghoonete piirkondadele üldised ehitustingimused.

Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid on tutvumiseks väljas ka Tallinna Linnavalitsuse kodulehel http://www.tallinn.ee/est/ehitus/g6446s36550 ja http://www.tallinn.ee/est/g3566s30285