Jaotusvõrk hangib 300 miljoni eest alajaamasid


Pressiteade 20.06.2008

Eesti Energia tütarfirma OÜ Jaotusvõrk hangib kolme aasta jooksul 300 miljoni krooni eest uusi trafoalajaamasid, et tõsta elektrivarustuse töökindlust ning vähendada rikkeid. Tegemist on ühe olulise investeeringuga "Elektrivõrk korda" programmis, mille eesmärk on vähendada kolme aasta jooksul elektrikatkestusi poole võrra.

Hanke võitis Harju Elektri tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika. Sama hanke raames sõlmitakse lepingud ka firmadega Onninen AS ning ABB AS mittetüüpsete alajaamade soetamiseks. Lepingud on firmadega sõlmitud kolmeks aastaks.

Uute hangitavate alajaamadega asendatakse seni töötanud rikkelisemad alajaamad, samuti paigaldatakse need uutele elektrivõrguga liituajatele ning pingeprobleemse elektrivarustusega klientide elektrikvaliteedi parandamiseks.

Uued alajaamad vastavad kõige kaasaegsematele keskkonnanõuetele ning võimaldavad elektrivõrku juhtida elektroonselt ehk arvuti tagant, mis vähendab rikke korral kliendi jaoks elektrikatkestuse pikkust. Alajaamad on varustatud ka kaasaegsete rikkeindikaatoritega, mis võimaldavad kiiresti tuvastada maakaablivõrgus rikkekoha ning enam ei ole vaja selle otsimiseks teha katselülimisi, mida klient tunneb lühiajalise elektrikatkestusena.

Hangitavatele alajaamadele on võimalik lihtsalt paigaldada ka kaugloetava elektriarvesti, mis vabastab kliendi tülikast elektrinäitude edastamisest. Kaugloetavate elektriarvestite paigaldamise projekt käivitub Jaotusvõrgus selle aasta lõpus ning praegu käivad hankepakkumise teinud firmadega hinnaläbirääkimised.

Aastas paigaldab Jaotusvõrk ligi pooltuhat uut trafoalajaama, mille hind võib olenevalt selle tüübist kõikuda 40 tuhandest kuni 500 tuhande kroonini. Suurte alajaamade renoveerimiseks, mis varustavad suuremaid asulaid, investeerib Jaotusvõrk sel aastal ligi 260 miljonit krooni.

Jaotusvõrk on Eesti suurim elektrivõrgu ettevõte, kellele kuulub ligi 20 tuhat alajaama ning 60 tuhat kilomeetrit elektriliine. Jaotusvõrk investeerib sel aastal elektrivõrgu renoveerimisse ja kvaliteeti ligi 1,6 miljardit krooni ning kuni aastani 2011 kokku 4,8 miljardit krooni.