Pärnu Sadam süvendab sissesõidukanalit


BNS 19.06.2008

Keskkonnaministeerium on väljastanud AS-ile Pärnu Sadam vee erikasutusloa Pärnu sadama akvatooriumi ja kanali puhastussüvendamiseks.

Süvendamisel ülejääv pinnas mahus kuni 9500 kuupmeetrit on kavas vedada Pärnu sadama territooriumile.

Sadamal on aega süvendustööde tegemiseks septembri lõpuni.

Pärnu Sadama enamusaktsiaid kontrollib ärimees Rein Kilk.