Võru Vesi otsib kahe piirkonna veerajatiste remontijat


BNS 18.06.2008

Võru Vesi kuulutas välja riigihanke vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks Võru linnas Jaama-Roopa ja Võrukivi piirkonnas.

Ettevõtte arendusjuht Marko Tolga ütles BNS-ile, et tegemist on ühe osaga suuremast hankest, mis lõppes tänavu märtsis. Toona vaidlustasid konkursil osalenud kahe piirkonna tulemused ning riigihangete amet tühistas need.

Tolga rääkis, et tol korral olid pakkumised kahele piirkonnale kokku umbes 30 miljoni krooni ringis, kuid nüüd loodab Võru Vesi soodsamaid pakkumisi.

Terve hanke raames, mille osaks vaidluse tekitanud piirkonnad on, rekonstrueeritakse Võru reoveehpuhasti, kanalisatsiooni peapumpla ja Võrusoo veetöötlusjaam. Joogiveetorustikke ehitatakse kokku 22 kilomeetrit ning rekonstrueeritakse 11 kilomeetrit. Kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 28 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 10 kilomeetrit.

Tööd toimuvad Emajõe-Võhandu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise raames Võru ja Antsla linnas.

Töid finantseerib suures osas Euroopa Liit.