Võrru plaanitakse ehitada elektrijaam


Äripäev 18.06.2008

AS Võru Soojus plaanib jätkuvalt rajada Võrusoole hakkpuidu põletamisel põhinev soojuse ja elektri koostootmise jaam. Ehitusse tuleb aga kaasata partnerinvestor, üks võimalik koostööpartner on riiklik energia­monopol Eesti Energia.

Linnavolikogu menetluses oleva Võru soojamajanduse arengukava projekti kohaselt tuleb koostootmisjaama ehitus päevakorda viie aasta pärast. Just nii pikka eluiga pakuvad arengukava koostanud OÜ Pilvero asjatundjad Võrusoo seits­memegavatise võimsusega hakkpuidukatlale. Viie aasta pärast peab olema tehtud otsus, kas asendada vana katel uue hakkpuidukatla või koostootmisjaamaga, kirjutas Võrumaa Teataja.

Valiku teeb raskeks investeeringu suurus. ASi Võru Soojus juhataja Ilmar Silla sõnul on koostootmisjaama hinda viis aastat varem üliraske prognoosida, kuid ta pakkus, et selle ehitus läheb maksma 100-120 miljonit krooni. Tavalise hakkpuidukatla saaks kätte kolmandiku võrra odavamalt.

Silla sõnul käiks koostootmisjaama ehitus Võru Soojusel üle jõu isegi juhul, kui ettevõte saaks osa investeeringust tagastamatu abina. Seepärast peab ta jaama ehitust võimalikuks üksnes ühispro­jektina, kuhu peale Võru Soo­juse oleks kaasatud ka osa kulusid kattev koostööpartner.

„Huvilisi on olnud ja huvilisi on lisandunud,” lausus Sild. Üks võimalik koostööpartner on riiklik energia­monopol Eesti Energia, millel lasub kohustus suurendada taastuvatest allikatest toodetava energia osakaalu.