Tartu jätkab aktiivset tänavate remonti


Pressiteade 18.06.2008

Tartu linnal on plaanis jätkata tänavate remontimist – lähiajal rekonstrueeritakse Lemmatsi, Räägu ja Leevikese tänavad, tolmuvaba katte saavad Oa ja Kartuli tänav ning Hipodroomi tänava lõigul tehakse remonttöid.

Lemmatsi, Räägu ja Leevikese tänavad rekonstrueeritakse, tänavatele tuleb 5,6 meetri laiune sõidutee, ühele poole tänavat ehitatakse kõnnitee ja teisele poole kuni 2 meetri laiune kruusast teepeenar. Töid teostab riigihanke võitja OÜ Tavt, kolme tänava rekonstrueerimise maksumus on kokku veidi üle 9 miljoni krooni. Lisaks ehitatab AS Tartu Veevärk tööde käigus välja tänavate sademeveekanalisatsiooni, mille tööde maksumus on kokku veidi üle 2,1 miljoni krooni. Tänavatele paigaldatakse ka liiklusmärgid ja teekattemärgistus.

Oa ja Kartuli tänavatele tolmuvaba katte ehitamise käigus tehakse Oa tänava Kroonuaia – Kartuli lõigu ja Kartuli tänava Emajõe-Herne lõigu kahekordse pindamise tööd. Kokku pinnatakse 3360 m² tänavat, tööde käigus reguleeritakse tee tasapinda 35 kaevu ja korrastatakse teepeenrad. OÜ Tavt teostatavate tööde maksumus on kokku 463 256 krooni.

Lisaks teeb Tartu linn remonttöid Hipodroomi tänava Männimetsa tee - Kodukolde tänava lõigus. Tööde käigus reguleeritakse kaevud, korrastatakse aluskiht ja tehakse 730 m² asfalteerimistöid. Töid teostab OÜ Tavt hinnaga 177 696 krooni.