Ehitusmaterjalide hinnad aastaga langenud kuni 35%


Äripäev 18.06.2008

Üha kallineva kütuse, elektri ja toorainete taustal jätkavad betooni- ning puiduhinnad langemist, kuid segude maksumus püüab üles rühkida. Tootjad nutavad, ehitajad muigavad.

"Materjali kättesaadavus on võrreldes paari aasta taguse ajaga hoopis parem," tõdeb hoogsalt Ülenurme vallas tegutseva üldehitusega tegeleva OÜ Sõbra Ehitus juhatuse liige Viljar Pärnamäe. Samas tunnetab ta just toormehindade tõusu tõttu materjali tendentsi kallineda.

Ehkki tihenenud konkurents tootjategi õuel annab valusalt tunda, tuleb ilmselt hiljem ikkagi leppida kallineva materjaliga. "Mina konkurentsipõhjustel oma töö hinda tõsta ei saa. Samas kui ma poleks oma meestega rahul, lööksin nad jalaga uksest välja ja võtaksin uued," näeb Pärnamäe lahendust kitsikusele just tööjõukulude vallas.

"Aasta lõpus selgub - kes peab surema, see sureb, kes jääb elama, see elab edasi," teatab raske ohkega betoonitootja ASi Lasbet juhatuse esimees Agu Möldre.

Hoolimata toorme hindade tõusust, tõdeb aastaga kaubabetooni hinda 35% langetama sunnitud firma juht, et püsima jäävad vaid need, kel on vana rasva ja häid suhteid. Kui elamuehitus riigis praktiliselt seisab, siis tööstusehitusegi vallas on materjalide hinnad tegelikult alla löödud. Pangalaenude najale rajatud uute firmade kestmise osas jääb ta väga skeptiliseks.

Kaubabetooni tootmist alla omahinna, olukorras, kus killustiku, vee, elektri ja liiva hinnad tõusevad, peab Möldre enam-vähem jõukohaseks vaid ülisuurtes mahtudes tootjatele.

Kui aasta eest maksis raudbetoontoodetes kasutatava terasarmatuuri tonn veel 6000-7000 krooni, siis nüüd juba 14 000 krooni. Õõnespaneeli sees kasutatava trossi hind aga kerkib 1. juulist 70 protsenti. Toorme kallinemisest hoolimata vajuvad raudbetoontoodete hinnad tema hinnangul aastavahetuseks veel 25-30 protsenti. Eestis on raudbetooni tootjaid lihtsalt liiga palju.

Lahendusena näeb Möldre valitsusepoolset riiklike tellimuste suurendamist ja reservfondi käikulaskmist.

ASi Puukeskus tegevdirektori Atso Matsalu sõnul tõusis eelmisel aastal saematerjali ja ehituspuidu hind 30 protsenti, samas sellel aastal aga on see jõudnud langeda juba 15 protsenti. Kui kvaliteetsema höövelmaterjali hind ilmselt kipub aasta lõpuks kerkima või paigale jääma, siis tavalise servatud 22x100 mm ehituslaua hind ilmselt langeb veelgi.

Teiselt poolt leiab Matsalugi, et aastaga 20-30 protsenti kukkunud ehitusturul paneb materjalide hinnatõusule päitsed pähe toorme kallinemine.

Eesti puit on samas hinnas Skandinaavia omaga, Soomes aga on see nõks kallim. Skandinaavia puidu meie turule valgumist takistab veel vaid transpordikulu, kuid ilmselt tulevikus on see ikkagi Eestis. See omakorda saab kabelimatsuks kohalikele saetööstustele.

Näiteks Saksamaalt toodava liimpuidu tihumeeter koos transpordiga on juba 1000 krooni odavam kui kohapeal valmistatu. Nüüd umbes 2000 krooni maksvale hööveldamata servatud ehituslaua tihumeetrile ennustab Matsalu aasta lõpuks langust 100-200 krooni.

"Oleme sundseisus. Majandusreeglid määravad meie tegevuse ja dumping'ut ka teha ei saa," tõdeb olukorra tõsidust kuivsegude tootja Uninaks ASi juhataja Guido Piksar.

Nii jääbki üle muuta tooted vaid kulupõhisteks ja kes pakub odavamat toodet, on võidumees. Rasked segud neelavad muu toorme kõrval üldse palju transpordikütust.

Kallinenud toorme taustal jääb Piksari seletusel üle vaid kaks lahendust: kas riskida teatud perioodil toota ilma kasumita ja loota siis turult õnne või tõsta toodete hindu samas taktis toormehindadega.

Piksar kahetseb, et toorme, eriti elektri tarnijad, on ikkagi monopoolses seisus. Hindade üleshiilimist toetab ka inflatsioon. Pealegi erinevalt puidust ei näe ta põhjust karta, et mujalt Euroopast ilmuks Eestisse odavamaid segusid - raske toote veoks kuluv kütuse kogus muudab selle mõttetuks.

Juulist kallinevad Uninaksi tooted keskmiselt kolm protsenti. Mõnel müürisegul tuleb väike langus.

Kommentaarid

Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektor

Toorme ja elektri hindade tõus annavad oma tõuke hindade kerkimiseks. Teisalt aga pidurdab hindade kasvu tihenev konkurents. Osa tootjaid müüb oma tooteid koguni kahjuga.

Arvatavasti teises kvartalis läheb ehitusturg veelgi tagasi. Riigitellimusi praktiliselt ei toimugi. Kui teedeehituses midagi nagu liigub, siis keskkonnaehituse alal - puhastusjaamad ja muud - pole mingit liikumist.

Esimeses kvartalis killustiku ja liiva hinnad tõusid. Ma ei saa küll öelda, et need kipuksid langema. Samas muude materjalide hinnad võivad nüüd langeda. Kellel ikka väga häda käes, peab toote hinda langetama või kasumit kärpima. Paari aasta tagused suured kasumid on nüüdseks asendumas nulli või koguni kahjumiga. Samas ei see ega teine ole ettevõttele tasuv, isegi tilluke kasum mitte.

Loodan, et teise kvartali tulemused ei loo liiga negatiivset meeleolu! Kolmandas kvartalis võiks juba loota leevendust. Kuid elamuehitus jääb miinusesse aasta lõpuni.

Ivar Veerus, Maxit Group Estonia turundusdirektor

Keskeltläbi oleme iga aasta vahetusel tõstnud oma toodete hinda 4-5 protsenti ja jätkame sama trendi ka nüüd.

Buumi järel pole meie oma toodete hindu langetanud ja toorme kallinemisel tõstame toodete hindu. Samas tsemendi hind tõusis 14 protsenti.

Meil on jah laod kaupa täis, kuid me ei lähe kaasa hinna langetamise mängudega. Hoiame oma joont ja pealegi on meil ladudes veel ruumi küll.

Tasub teada

Teras sööb betooni

  • kaubabetooni hind on aastaga langenud kuni 35%.
  • aastaga tõusis terasarmatuuri hind 6000-7000 kroonilt 14 000 kroonile.
  • juulist kallineb betoonelementide terastross 70%.
  • sel aastal on puidu hind langenud 15%, trend võib jätkuda.
  • suurim ja jätkuv langeja puidu osas on servatud laud 22x100 mm, mille 2000kroonine tihumeeter langeb veel 100-200 krooni.
  • juulist tõusevad kuivsegud keskmiselt 3%.