Tartu Lõunakeskus laieneb hoogsalt


Äripäev 17.06.2008

Lõunakeskuse ja Tartu Teaduspargi detailplaneering näeb ette suuri juurdeehitusi Lõunakeskusele ning samuti lahendatakse planeeringuga piirkonna parkimis- ja liikluskorraldus.

Detailplaneering näeb ette Lõunakeskusele kuni 24 000 m² pindalaga kahekorruselise juurdeehitise püstitamist ning Riia 195 krundi jagamist 13 mõtteliseks osaks ja selle hoonestamist maksimaalselt kaheksakorruseliste hoonetega.

Tartu linnavalitsus esitab volikogule Lõunakeskuse ja Tartu Teaduspargi laienduse detailplaneeringu eelnõu, mille kohaselt nii kaubanduskeskusele kui teaduspargile tulevad suured juurdeehitused, vahendas Tartu linna koduleht.

Samuti lahendatakse planeeringuga piirkonna parkimis- ja liikluskorraldus planeeringuala läänest ja lõunast ümbritseva kogujatee abil, mis hakkab ühendama Ringtee ja Riia tänavat. Olemasolev Statoili tankla kõrval asuv ringristmik on plaanis likvideerida.

Kokku on kaubandusekeskuse alale ette nähtud üle 1820 parkimiskoha, mis tähendab 580 uue parkimiskoha lisandumist. Lisaks avaparklale on Lõunakeskuse jäähalli põhjaküljele kavandatud kahetasandiline parkla, kuhu mahub 140 autot.

Planeeritav ala jääb osaliselt Tartu linna ja 8 hektari ulatuses Ülenurme valla territooriumile. Kui linnavolikogu otsuse heaks kiidab, läheb detailplaneering avalikule väljapanekule.