Tallinn-Väikse piirkonda kavandatakse uusi ärihooneid


Pressiteade 17.06.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb võtta vastu Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning algatada Kohila, Türi ja Saku tänavate vahelise kvartali detailplaneeringu.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul näeb detailplaneering ette Hallivanamehe tn 4 ja 4a elamumaa sihtotstarbega kinnistute liitmise 2200 m² suuruseks ärimaa krundiks ning võimaluse andmise rajada kuni 9-korruseline äri- ja büroohoone.

Kohila tn 3, Kohila tn 3a, Kohila tn 3c // Türi tn 18, Türi tn 16, Saku tn 8 // Türi tn 14, Saku tn 6 ja Saku tn 6a kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalus rajada alale neli 6-10-korruselist ärihoonet. Tänavate äärde on kavandatud puiesteed. Planeeritava maa-ala suurus on 2,3 ha.

Planeeritaval alal paiknevad lao- ja tootmishooned. Piirkonna avalik ruum on kaootiline. Soodsa asukoha tõttu on planeeringuala lähiümbrus kiirelt arenev äripiirkond, kuhu on viimastel aastatel ehitatud uusi kauplustega büroohooneid. Tootmisettevõtete arv piirkonnas väheneb.

Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" kohaselt jääb planeeritav ala Kitseküla kõrghoonete piirkonda. Detailplaneeringu eskiis vastab teemaplaneeringus määratule.

Hallivanamehe tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Kesklinna Valitsus korraldavad peale vastuvõtmist detailplaneeringu avaliku väljapaneku.