Võrru võib viie aasta pärast kerkida kombijaam


BNS 17.06.2008

AS Võru Soojus pole loobunud kavast rajada Võru linna ligikaudu 100 miljonit krooni maksvev hakkpuidu põletamisel põhinev soojuse ja elektri koostootmise jaam, kirjutab Võrumaa Teataja.

Linnavolikogu menetluses oleva Võru soojamajanduse arengukava projekti kohaselt tuleb koostootmisjaama ehitus päevakorda viie aasta pärast, mil lõppeb praegu töötava seitsmemegavatise võimsusega hakkpuidukatla eluiga.

Võru Soojuse juhataja Ilmar Silla sõnul on koostootmisjaama hinda viis aastat varem üliraske prognoosida, kuid ta pakkus, et selle ehitus läheb maksma 100-120 miljonit krooni. Tavalise hakkpuidukatla saaks kätte kolmandiku võrra odavamalt.

Silla sõnul käiks koostootmisjaama ehitus Võru Soojusel üle jõu isegi juhul, kui ettevõte saaks osa investeeringust tagastamatu abina. Seepärast peab ta jaama ehitust võimalikuks üksnes ühisprojektina, kuhu peale Võru Soojuse oleks kaasatud ka osa kulusid kattev koostööpartner.

"Huvilisi on olnud ja huvilisi on lisandunud," lausus Sild. Üks võimalik koostööpartner on riiklik energiamonopol Eesti Energia, millel lasub kohustus suurendada taastuvatest allikatest toodetava energia osakaalu.

"Eesti Energia huvi koostööks Võrus on jätkuvalt olemas," ütles energiamonopoli taastuvenergia ja koostootmise valdkonna juht Toomas Niinemäe ajalehele.

Üks olulisi takistusi koostootmisjaama rajamisel on Võru Soojuse liiga väike tootmiskoormus suvel. Kui suvine soojatarbimine on väike, ei leia elektri tootmisel saadav soe vesi mõistlikku kasutust.

Möödunud talvel moodustas hakkpuidu põletamisel saadud soojusenergia Võru Soojuse kogutoodangust 88 protsenti.