Algab avalik Sirgala harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise väljapanek


Pressiteade 16.06.2008

Kaitseministeerium avalikustas täna Vaivara valda loodava kaitseväe Sirgala harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi.

Huvilistel on võimalik Sirgala harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga tutvuda 16. juunist 3. juulini Kaitseministeeriumis, Vaivara vallavalitsuses ja aktsiaseltsis Koger & Partnerid. Programmi avalik arutelu toimub 7. juulil Vaivara vallavalitsuses. Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab esitada 3. juulini.

Programmi põhjal koostab aktsiaselts Koger & Partnerid Sirgala harjutusvälja detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise, mis kaardistab harjutusvälja välja arendamisega seotud keskkonnamõjud ning pakub välja meetmed võimalike negatiivsete mõjude leevendamiseks. Hindamise lõpparuanne peaks valmima 2008. aasta novembris.

Valitsuse otsusega asutati Sirgala harjutusväli selle aasta 12. juunil. 2790 hektari suurust harjutusvälja kasutavad peamiselt Viru Üksik-jalaväepataljon, Scoutspataljon, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Kaitseliidu Alutaguse malev, väiksemas mahus ka Kaitseliidu Viru, Jõgeva ja Järva malevad ning päästeamet, politsei ja piirivalve. Endise kaevandusterritooriumina sobib Sirgala metsakatteta harjutusväli hästi suurtükiväe ja tankitõrjeraketisüsteemide lahinglaskmisteks, samuti saab seal viia läbi õppusi kuni 12,7mm kaliibriga käsitulirelvadega, tankitõrjegranaadiheitjatega, miinipildujatega ja tankitõrjekahuritega.

Täpsem info Sirgala harjutusvälja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta: http://www.mod.gov.ee/?op=body&id=424