Saaremaa torustike hankest huvitub 12 pakkujat


BNS 16.06.2008

Viieosalisele Põhja- ja Lääne Saaremaa valdade vee- ja kanalisatsioonirajatiste riigihankele laekus tähtajaks 12 pakkumist, mis jäid olenevalt hanke osast vahemikku 2,75 kuni 12,42 miljonit krooni.

Euroopa Ühtekuuluvusfondi projektijuht Vahur Tarkmees ütles BNS-ile, et võitjad selguvad orienteeruvalt juuli esimesel nädalal. "Lepinguteni jõuame hiljemalt juuli lõpuks ning siis võivad peale paarinädalast hoovõttu ka tööd alata," sõnas ta.

Enamus hankel osalejatest esitas pakkumised kõigile viiele hanke osale. Läbivalt kalleimad pakkumised esitas AS Hüdroehitus, kelle pakkumised ületasid soodsaimaid pea kahekordselt.

Lümanda külas tööde teostamise pakkumised jäid 4,44 ning 9,25 miljoni krooni vahele, rahaliselt soodsaima pakkumise esitasid ühiselt AS Terrat, SV Torutööd OÜ ning Ores Ehitus OÜ. Samad ettevõtted esitasid soodsaima pakkumise ka Leisi alevikus vastavate tööde teostamiseks, kus nende pakkumiseks oli 4,85 miljonit krooni. Samale hanke osale tulnud kalleim pakkumine oli 11,88 miljonit krooni.

Kõljala ja Kaali küla torustike ehitamiseks tulnud pakkumised jäid 7,81 ning 14,42 miljoni krooni vahele, soodsaima pakkumise esitasid ühiselt AS Viimsi Keevitus ning OÜ Sherman. Samade ettevõtete pakkumine oli soodsaim ka Kihelkonna alevikus vastavate tööde teostamiseks, kus selleks oli 4,70 miljonit krooni. Kihelkonna alevikus ulatusid pakkumised kuni 10,45 miljoni kroonini.

Mustjala külas vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks laekus soodsaim pakkumine Arco Ehitus OÜ-lt ning AS-ilt Amaks ning selleks oli 2,75 miljonit krooni. Kalleim pakkumine ulatus ligi kuue miljoni kroonini.

Lisaks nimetatud ettevõttetele esitasid hankele pakkumisi ka AS K&H, OÜ Trassid, AS Skanska EMV, AS Aspi, AS Merko Ehitus, OÜ Water Ser Lääne-Eesti ning AS Akronto. Ühiselt esitasid pakkumised OÜ Monoliit ning OÜ Põltsamaa Greid.

Kokku tuleb Saaremaal tööde raames rekonstrueerida üle 4,6 kilomeetri veetorustikke ning ehitada 2,1 kilomeetri ulatuses uusi torustikke. Isevoolseid reoveetorustikke tuleb rekonstrueerida ligi 4,2 kilomeetri ulatuses ja uusi ehitada ligi 2,7 kilomeetri ulatuses.

Samuti tuleb rajada neli puurkaev-pumplat ja seitse reoveepumplat. Neli puurkaev-pumplat ja kuus reoveepumplat tuleb rekonstrueerida.

Töid rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning AS Kuressaare Veevärk.