Arendaja plaanib Purtse sadama juurde hotelli ning elamuid


BNS 13.06.2008

OÜ Landare tahab Soome lahe kaldal Ida-Virumaal Purtse jõe suudme lähedal asuva Purtse sadama juurde ehitada 200-kohalise hotelli ning 18 väikeelamut.

Lüganuse vallavalitsuse ehituskonsultandi Ants Kangro sõnul on ettevõtte poolt 2003. aasta lõpus algatatud detailplaneeringu praeguses variandis 5,6 hektarile planeeritud hotell koos restorani ning basseinikompleksiga ja väikeelamukrundid. Lisaks jääb kinnistule planeeringu kohaselt kaks väikelaevade sadamat.

Kangro ütles BNS-ile, et detailplaneering ei ole lõplikult valmis, mistõttu ei ole lähiajal kiiret sadamahoonete kerkimist oodata.

Purtse sadam on erasadam, mis on praegu kohandatud kalapaatide ja väikelaevade teenindamiseks. Sadama edasine arendamine näeb ette eraldi mere sadama ja jõe sadama rajamise, millest esimene on ette nähtud kalalaevadele, teine turistide vastuvõtmiseks.

Varem asus kinnistul kalurikolhoosi Viru Rand Purtse osakond. Kangro mäletamist mööda oli tegemist paarisaja töötajaga kalatööstuse ning sadamakaiga neljale väiketraalerile.

Endise kalatööstuse hoone asemele peakski planeeringu kohaselt uus hotell kerkima. Kuna Soome lahe rannikul on ehituskeeluvöönd 100 meetrit ja Purtse jõel 50 meetrit, näeb praegune detailplaneering ette elamute ehitamist ehituskeeluvööndist kaugemale. Sadamarajatistele ehituspiirang ei kehti.

Pärast kalatööstuse töö lõppemist kinnistu ostnud Landare esialgne soov oli Kangro sõnul müüa maa elamukruntideks ja saada ka kõrvalasuvate vabade riigimaade omanikuks.

Ettevõtte juhtideks on Krediidiinfo andmetel praegu Argo Pungas ja Vahur Jegorov.