Järvamaa veisefarm kavandab Kareda valda uusi farmihooneid


BNS 13.06.2008

Järvamaal Kareda vallas asuv farm Peetri Põld ja Piim AS kavandab 800 lüpsilehmale, 150 kinnisloomale, 750 noorloomale ja 260 vasikale uute farmihoonete ehitamist.

Peetri Põld ja Piim eesmärk on Ämbra külas Vissi kinnistule, praegu tegutseva veisefarmi asemele ja olemasolevate farmihoonete kõrvale rajada tänapäevastele hügieeni-, loomapidamis- ja keskkonnanõuetele vastav veisefarm.

Kareda vallavalitsus algatas varem arendaja kavale keskkonnamõju hindamise (KMH), mille raames on praeguseks valminud KMH programm.

Programmile saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada 27. juunini, avalik arutelu toimub 4. juulil Kareda vallamajas.