Juulis toimub Mäo risti sundvõõrandamise kokkuleppemenetlus


BNS 12.06.2008

Juuli teisel nädalal toimub seoses Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee Mäo möödasõidu rajamisele ette jäävate kinnistute sundvõõrandamisega kaks kokkuleppemenetluse koosolekut.

Sundvõõrandamise tingis asjaolu, et seitsme kinnistu omanikuga ei ole riigil õnnestunud sõlmida kokkuleppeid vajalike maaüksuste omandamiseks.

Kokkuleppemenetluse koosolekutele on kutsutud sundvõõrandiandjad ja teised isikud, kelle õigusi sundvõõrandamine kahjustab.

Kokkuleppemenetluse eesmärk on kokku leppida sundvõõranditasus ja hüvitise suuruses ning maksmises, kahjustatud õiguste omajate huvide tagamises ning kinnisasja valduse vabatahtliku üleandmise tingimustes, seisab majandusministeeriumi poolt ajalehes avaldatud teates.

Esimene kokkuleppemenetluse koosolek toimub 8. juulil Järvamaal, teine 9. juulil Tallinnas ministeeriumis.