Delfine omanikud peavad lammutuskulud tasuma esmaspäevaks


BNS 12.06.2008

Pärnu linnavalitsus andis Delfine hotelli omanikele aega ebaseaduslikult ehitatud kolmanda korruse lammutamisega seotud kulude vabatahtlikuks hüvitamiseks järgmise nädala esmaspäeva, 16. juunini.

Kui selleks tähtajaks kulusid ei hüvitata, algatab linnavalitsus vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele täitemenetluse, ütles Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Maria Murakas-Ollo BNS-ile.

Delfine hotelli ebaseadusliku hooneosa lammutamine kulud olid 997.373 krooni, millest Pärnu linnavalitsuse kulud olid 65.616 krooni.

Pärnu linnavalitsus on seisukohal, et hooneosa lammutamise kulude hüvitamise eest vastutavad hotelli eelmine omanik AS Pärna ja praegune omanik OÜ Bluewater solidaarselt.

Pärnu linnavalitsus andis Supeluse 22 asuvale hotellile Delfine ebaseadusliku hooneosa sundlammutamise hoiatuse mullu 24. septembril ning aega vabatahtlikuks lammutamiseks oli tänavu 10. veebruarini.

AS Pärna oli kinnisturaamatu andmetel hotell Delfine omanik tänavu 28. jaanuarini ning alates sellest ajast kuulus hotell OÜ-le Bluewater.

AS Pärna üritas ebaseaduslikult ehitatud hooneosa lammutamist kohtu kaudu takistada, kuid kõik kohtuinstantsid andsid õiguse Pärnu linnale. Kassatsioonkaebust riigikohus arutlusele ei võtnud.

Kuus nädalat väldanud Delfine hotelli kolmanda korruse lammutamine lõppes 29. mail.

Ilmastikukahjude vältimiseks tõsteti ajutiselt tagasi hotelli katusekonstruktsioonid ja kaeti kilega, uue katuse ehitamise kohustus on hotelli omanikul.

Lammutustöid teinud Pärnu linnavalitsuse lepingupartner Vändra MP taastas hotelliümbruse algse olukorra ning paigaldas ehitamise käigus eemaldatud Estonia sanatooriumi piirdeaia uuesti.

Lammutamise ajal tuli välja juurida mõni ilupuu, mis istutatakse tagasi. Taastatud on ka kraana poolt rikutud õue kivisillutise osad.

Lepingu järgi pidanuks lammutamine kestma viis nädalat, kuid venis kuuele, sest seinte ja lagede konstruktsioonid lõigati tükkideks teemantlõikega, mis osutus plaanitust aeganõudvamaks.