Tartu Väikelastekodu Käopesa saab kolm uut peremaja


Pressiteade 12.06.2008

Tartu linnavalitsus teeb täna volikogule ettepaneku Väikelastekodu Käopesa üleandmiseks riigilt Tartu linnale, lastekodu tegevus jätkuks lisaks praegusele majale kolmes uues peremajas.

Sotsiaalministeeriumis välja töötatud hoolekandekontseptsiooni kohaselt lähevad seni riigile kuulunud hoolekandeasutused üle kohalikele omavalitsustele. Praegu haldab Jaama 72 asuvat Väikelastekodu Käopesa Tartu Maavalitsus. Kontseptsiooni üks osa lastekodude üleminek peresüsteemile ning asenduskodu tegevuse jätkamine peremajades.

"Uus korraldus võimaldab meil lastele paremaid tingimusi pakkuda – peremajad annavad vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele tavapärase peremudeli tunde," ütles linnapea Urmas Kruuse.

Selleks sõlmivad Tartu linn, Sotsiaalministeerium ja Tartu Maavalitsus kolmepoolse lepingu väikelastekodu tegevuse ümberkorraldamiseks, mille kohaselt Sotsiaalministeerium rahastab lastekodu tarbeks kolme peremaja ehitamist ja Tartu linn asutab omalt poolt lastekodu tegevuse jätkamiseks asutuse ja finantseerib peremajade ehituseks vajaliku detailplaneeringu koostamist.

Sotsiaalministeeriumi koostatud tüüpprojekti alusel ehitatavad peremajad peaksid valmima 2010. aasta lõpuks. Majad ehitatakse sotsiaalministeeriumi koostatud tüüpprojekti alusel, võttes aluseks Karula lastekodu juba valminud peremaja. Majade ehitust finantseeritakse Euroopa Liidu vahenditest. Peremajade lisandumine leevendaks oluliselt lastekodu praegust ruumipuudust.

Käopesa väikelastekodus elab 58 last, kellest 56 on raske või sügava puudega.