Tartu alustab linna idapoolse ringtee projekteerimist


Pressiteade 12.06.2008

Tartu linnavalitsus kiitis täna heaks linna idapoolse ringtee eelprojekti koostamise hankedokumendid ning määras projekteerimistingimused.

"Liiklusvoogude pidev suurenemine sunnib inimsõbraliku linnakeskkonna säilitamise nimel otsima võimalusi liikluse linnast välja suunamiseks.

Nüüdseks oleme koostöös lähivaldadega jõudnud eelprojekti riigihanke korraldamiseni," ütles abilinnapea Margus Hanson.

Tartu linna idapoolse ümbersõidutee pikkus on umbes kümme kilomeetrit. Tee algus on planeeritud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ehitamise käigus rajatava Võru tänava ja Ringtee tänava ristmikule ja lõpp Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Kõrveküla-Lähte tee ristumise piirkonda.

Ringtee hõlmab ka üle Emajõe kavandatavat Ringtee silda. Uue silla ja selle juurdepääsuteede rajamiseks on linn algatanud detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Idaringtee eelprojekti riigihanke korraldamiseks on Tartu linn sõlminud koostöölepingu Tartu, Luunja ja Ülenurme valdadega, kelle territooriume ringtee läbima hakkab.

"Ümbersõidu ehitamiseks on meil ka riigi toetus. Tartu idaringtee projekt on arvatud vabariigi valitsuse poolt kinnitatud transpordi infrastruktuuri arengukava objektide hulka, mille ehitamiseks on Euroopa ühtekuuluvusfondilt kavas taotleda 584 miljonit krooni," lisas Hanson.

Riigihanke raames on plaanis läbi viia liiklusohutuse analüüs, geodeetilised mõõdistused ja geoloogiline analüüs, keskkonnauuring, koostada eelprojekt, viia läbi tasuvus- ja finantsanalüüs ning koostada detailplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega.

Eeldatavalt kulub projekteerimisele 19 kuud.

2010. aasta teisel poolel esitab linn finantseerimistaotluse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning idaringtee ehitusega loodetakse alustada 2011. aasta esimesel poolel.