Statoil ja Tallinna linn sõlmisid koostöökokkuleppe kinnistute vahetuse protsessiks


Pressiteade 12.06.2008

AS Eesti Statoil ning Tallinna linn sõlmisid kokkuleppe, mille eesmärgiks on poolte vahel toimunud läbirääkimistel määratletud põhimõtete ja poolte edasiste tegevuste fikseerimine seoses Statoilile kuuluvalt kinnistult aadressiga Põhja pst 33 toimiva äritegevuse üleviimisega samaväärsetele kinnistutele nende vahetamise ja väärtuste vahe kompenseerimise teel.

"Tallinna linnavalitsus avaldas juba aasta tagasi soovi omandada avaliku võimu teostamise eesmärgil Statoilile kuuluv 3324 m² suurune Põhja pst 33 kinnistu ehk meie Linnahalli teenindusjaam, et sinna läbi arhitektuurikonkursi püstitada uus Tallinna Linnavalitsuse administratiivhoone ja seda teenindavad ehitised. Aasta jooksul oleme pidanud läbirääkimisi ning nüüd sõlmitud kokkulepe sätestab AS-i Eesti Statoil ning Tallinna Linnavalitsuse edasise tegevuse põhimõtted. Sõlmitud kokkulepe on kehtiv 5 aastat ning selle ajaga peavad mõlemad pooled täitma kokkuleppes heakskiidetud tegevuskava," kommenteeris lepingu sõlmimist AS Eesti Statoil jaemüügijuht Indrek Nõlvak.

"Juhin tähelepanu, et tegemist on vaid kokkuleppega edasiste tööpõhimõtete määratlemiseks ja mitte asjaõiguslepinguga kinnistute vahetamise osas. Praegu sõlmitud kokkulepe on samm edasi, sest sätestatud said mõlema poole edasised kohustused. 5 aastat on maksimaalne tähtaeg, mille kestel Statoil ja linn peaksid jõudma tegeliku kinnistute vahetamiseni ehk asjaõiguslepinguni ja Statoili teenindusjaama üleviimiseni. Seniks on mõlemal poolel vaja veel palju tööd teha," sõnas Nõlvak.

Lepingu sisu lühidalt kommenteerides, rääkis Nõlvak, et pooled on nõustunud vahetama kinnistuid ning nende väärtuste vahe kuulub kompenseerimisele. Statoil on kokkuleppes kinnitanud, et on nõus äritegevuse üleviimisega Põhja pst 33 kinnistult asenduskinnistutele nende vahetamise ja väärtuste vahe hüvitamise teel eeldusel, et lepitakse kokku linna poolt Statoilile sellega seonduvate kõigi kahjude, kulude ja saamata jäänud tulu hüvitamises. Tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse soovist rajada administratiivhoone hetkel tegutseva Statoili teenindusjaama asemele, on linn võtnud muuhulgas kohustuse hüvitada Statoilile olemasoleva teenindusjaama lammutamisega seotud kulud ning asendusteenindusjaama rajamise kulud.

StatoilHydro kontserni kuuluv AS Eesti Statoil on juhtiv mootorikütuste jaemüügiettevõte Eestis. Eesti Statoilil on 47 teenindusjaama ja viis 1-2-3 automaattanklat üle Eesti. Omades 23 autopesulat, on Statoilil suurim automaatpesulate kett Eestis. Mootorikütuste jaemüügis on ettevõtte turuosa Eestis hinnanguliselt 30% suurune.