Soome tuumajaama laiendamise keskkonnamõju hindamise avalik arutelu


Pressiteade 11.06.2008

Neljapäeval, 12. juunil algusega kell 13.30 toimub Keskkonnaministeeriumi suures saalis (Narva mnt 7a, Tallinn) Soome tuumaelektrijaama laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu.

Arutelul on kavas anda ülevaade Loviisa tuumaelektrijaama laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandest ja sellest, missugused mõjud võivad tuumajaama laiendamisega Eestile kaasneda.

Samuti on avalikul arutelul oodatud arvamused, ettepanekud ja vastuväited KMH aruande osas. Ettepanekuid võib esitada ka kirjalikult kuni 16. juunini Keskkonnaministeeriumi aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-postiga keskkonnaministeerium@envir.ee.

Loviisa tuumaelektrijaama laiendamise inglisekeelse KMH aruandega ja selle eestikeelse kokkuvõttega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroos (Narva mnt 7a, Tallinn, ruum 428) või Keskkonnaministeeriumi veebilehe vahendusel (http://www.envir.ee/962513).

Soome lõunarannikul asuva Loviisa tuumaelektrijaama esimene reaktor alustas tööd 1977. aastal ja teine võeti kasutusele 1981, mõlema elektriline võimsus on praegu 490 MW. Fortum Power and Heat Oy kavandab Loviisa tuumaelektrijaama laiendamist ka kolmanda energiablokiga, mille elektriline võimsus oleks kuni 1800 MW ja soojusvõimsus maksimaalselt 4600 MW. Fortum Power and Heat Oy plaanib energiabloki ehitusega algust teha 2012. aastal ja kasutusele võtta see 2018. aastal.

Eesti otsustas 2. oktoobril 2007, et soovib osaleda Loviisa tuumaelektrijaama laiendamise KMH-s, kuna see võib oluliselt mõjutada ka Eesti keskkonda. Soome Vabariik ootab Eesti Vabariigi ettepanekuid projekti KMH aruande kohta hiljemalt 24. juuniks 2008.