Bastioni käigud ja Kiek in die Kök renoveeritakse tuleva aasta sügiseks


Pressiteade 11.06.2008

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule otsuse eelnõu, millega Tallinna linn nõustub osalema juhtpartnerina EL struktuurivahendite meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" välisprojektis "AJARÄNNAK - Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine ning ekspositsiooni installeerimine" ning projekti omafinantseerimisega linna 2008. aasta eelarvest kaheksa miljoni krooniga.

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse möödunud aasta 21. novembri istungi protokollile on välisprojekt "AJARÄNNAK - Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine ning ekspositsiooni installeerimine" Tallinna linna jaoks EL struktuurivahendite meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" raames eelarveaasta prioriteetseim välisprojekt. Ühtlasi kiideti toona päevakorrapunktiga heaks Tallinna välisprojektide prioriteedid aastateks 2007-2010 EL struktuuritoetuste taotlemisel. Ühena prioriteetidest on Läänemeremaade suurima linnakaitserajatiste ajalugu kajastava muuseumi väljakujundamine suurtükitornis Kiek in de Kök ning naabruses paiknevas Rootsi ja Ingeri bastionikäikudes.

Projekt esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 28. jaanuaril k.a., komisjoni otsus taotluse rahuldamise koha tehti 27. mail.

Projekti põhieesmärgiks on luua unikaalne sihtkoht turistidele ja ajaloohuvilistele, kus kaasaegsete vahenditega (heli-, valgus- ja projektsioonitehnika ning väljapanekukunst) edastatakse külastajale korraga mitme kanali kaudu informatsiooni nii bastionikäikude ja Kiek in de Köki kui Tallinna ja Eesti ajaloo kohta üldiselt. Bastionikäikude ekspositsioonis on plaanis kasutada stseene ajaloo eri perioodide kohta, mille eesmärgiks on võimaldada külastajal võimalikult vahetult kogeda vastava ajalooperioodi olustikku. Kiek in de Köki ekspositsioon räägib kindlustuste ja sõdade ajaloost, samuti eksponeeritakse relvi. Kiek in de Köki juurdeehituses, mille kaudu toimub sisenemine mõlemasse muuseumi osasse, on muuhulgas plaanis võimaldada suurel ekraanil vaadata 3D mudelit Tallinna vanalinnast ning lõike ajaloost. Projekti käigus renoveeritakse täielikult Kiek in de Kök, vahetatakse vananenud kommunikatsioonid jne.

Projekti kestus on 28.01.2008 - 30.09.2009 ja projekti hoidjaks määratakse Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Projekti kogumaksumuseks on 29 miljonit krooni.

Ühtlasi antakse volitus Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhatajale Anu Kivilole Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.