Arendaja kavandab Tallinnasse Astangule 11 ärihoonet


BNS 11.06.2008

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäeval vastu Haabersti linnaosa ligi 18-hektarilise Astangu 2b kinnistu planeeringu, millega lubatakse alale ehitada kuni 11 ärihoonet, viis korterelamut ja lasteaed.

Äripinda on planeeringus kavandatud kokku 84.355, elamispinda kokku 21.780 ruutmeetrit. Viide kuni neljakorruselisse korterelamusse kavandatakse 292 korterit. Perede jaoks kavandatakse ka 60 lapsele mõeldud lasteaeda 2552-ruutmeetrisele krundile.

Astangu 2b kinnistu on 15 protsendi ulatuses elamu- ja 85 protsendi ulatuses sotsiaalmaa sihtotstarbega. 130.903 ruutmeetri suuruse kinnistu omanik on Novatex Arendus OÜ. Planeeritavasse alasse jääb ka 100-protsendilise ärimaa sihtotstarbega 4191 ruutmeetri suurune Astangu 2a kinnistu, mille omanik on omanik Avarante OÜ.

Planeeringuga moodustatakse 12 ärimaa sihtotstarbega krunti, neli elamumaa sihtotstarbega krunti, neli sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti, 12 transpordimaa sihtotstarbega krunti ja seitse tootmismaa sihtotstarbega krunti.

Astangu tn 2b kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles OÜ Kinnisvaramaailm 2000. aastal. 2002. aastal anti lepinguga detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus üle OÜ-le Tarmac Arendus.