2025. aastal peavad hooned vastama energiasäästlikkusele


Äripäev 11.06.2008

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis eile Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks Ehitusseaduse ja planeerimisseaduse muutmise eelnõu, millest tulenevalt peavad 2025. aastal kõik Eesti hooned vastama energiatõhususe miinimumnõuetele.

„Seda peame me loomulikuks, et autot ostes uurime, kui palju see kütust võtab. Maja või korteri puhul aga energiakulu selle hinnas ei arvestata. Eelnõu peaks sellise olukorra muutumisele kaasa aitama,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

MKM pakub välja ka tegevuskava, et 2013. aastaks suurendada energiasäästu nõudeid uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele kolmandiku võrra.

„See on väga ambitsioonikas eesmärk, arvestades meie elamufondi ja hoonete seisu,“ kommenteeris Parts. „Need sammud on aga möödapääsmatud, kuna meil kulub hoonete energiavajaduste rahuldamiseks ligi pool Eestis tarbitavast energiast.“