Tallinna Pärnu maantee kõrghoone saab heakskiidu


BNS 10.06.2008

Tallinnasse aadressile Pärnu maantee 137 endise Kalevi kommivabriku kõrvale võib kohalike elanike protestidest hoolimata kerkida 16-korruseline äripindadega korterelamu.

Kõrghoone ehitamine võib teoks saada, kui Tallinna linnavalitsus saadab kolmapäeval linnavolikogule Pärnu maantee 137/Saku 2/Kohila 1 kinnistu planeeringu kehtestamiseks ja volikogu kehtestab hiljem kesklinna linnaosas linna üldplaneeringut muutva planeeringu.

Maa-alale tahtis esialgu Trend Capital rajada kuni viis krunti ning taotles ehitusõiguse määramist kuni 22-korruseliste mitme korteriga elamute ehitamiseks. Planeeringu koostamise eesmärki on võrreldes algse taotlusega muudetud, kuna uuringute tulemusena selgus, et kinnistut ei ole võimalik seoses lennuohutusest tulenevate kõrguspiirangutega hoonestada soovitud mahus.

Praeguse planeeringu projekti järgi peaks 1,5 hektari suurusele alale tulema üks kuni viiekorruseline büroohoone, üks kuni 16-korruseline äripindadega mitme korteriga elamu ja üks kuni kaheksakorruseline parkimishoone. Kokku peaks tulema alale planeeringu järgi 461 parkimiskohta. Hooned peaks omavahel plokistatama.

Praegu asub eraomanduses kinnistul kolmekorruseline administrativhoone, ühekorruselised garaažid ja pääsla. Hoone ees on väike väljak.

Kortereid peaks kõrgeimasse hoonesse tulema kokku 149, selgub Tallinna linnavalitsuse otsuse eelnõust.

Kavandatavad hooned said kohalikelt elanikelt mitmeid proteste nii seoses ehitamise ohtlikkusega olemasolevate hoonete kandekonstruktsioonidele kui ka päikesevalguse varjamisega.

Maavanema juures toimunud nõupidamisel kõigi vastuväidete arvestamise osas kokkuleppele ei jõutud ning detailplaneeringu üle järelevalvet teostanud Harju maavanem andis 20. mai kirjaga planeeringule heakskiidu.