Algavad uuendustööd Püssi ja Anne alajaamades


Pressiteade 10.06.2008

Mõlemad eelmisel nädalal sõlmitud lepingud on seotud liitumisvõimaluste loomisega Põhivõrgu uutele klientidele – Ida-Virumaal paiknevas Püssi alajaamas soovib elektrisüsteemiga liituda tuulepark ja Tartu linna piiril asuvas Anne alajaamas koostootmisjaam. Lepingute kogumaksumuseks on ligi 50 miljonit Eesti krooni.

Püssi alajaama laiendustöid asub vastavalt eelmisel nädalal allkirjastatud 7,4 miljoni kroonise maksumusega lepingule teostama AS Siemens.

Projekti mahtu kuulub liituva tuulepargi jaoks alajaama täiendava lahtri rajamine. Püssi alajaama laiendustööde valmimise tähtaeg on 2009. aasta juulis.

Anne alajaama uuendustöid hakkab eelmisel neljapäeval sõlmitud 41,8 miljoni kroonise mahuga lepingu kohaselt teostama AS Merko Ehitus.

Lisaks liituva koostootmisjaama liitumispunkti väljaehitamisele rekonstrueeritakse sama projekti mahus kogu Anne alajaama jaotla. Tööde tulemusel paraneb alajaama töökindlus ning trafode ümber rajatavad müratõkkeseinad võimaldavad vähendada keskkonnamõjusid.

Anne alajaama renoveerimistööde valmimistähtajaks on 2009. aasta november.