Pärnu kinnitas Port Arturi laiendamise planeeringu projekti


BNS 09.06.2008

Pärnu linnavalitsus võttis esmaspäeval vastu detailplaneeringu projekti, mis võimaldab omanikul laiendada kesklinnas asuvat kaubanduskeskust Port Artur 2.

Detailplaneeringuala suurus on umbes 7132 ruutmeetrit. Planeeritav ala asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis ja hõlmab Lai tänav 11 kinnistut.

Hetkel paikneb krundil kaubanduskeskus Port Artur 2 ja kliendiparkla.

Detailplaneering on koostatud vastavalt Pärnu linna üldplaneeringule, sellega määratakse linnaehituslikud tingimused ja arhitektuursed nõuded, planeeritakse kommunikatsioonid, haljastus ning heakord.

Mõne aasta eest kavandas Port Artur kaubanduskeskuse laienduse suuruseks 8000 ruutmeetrit.