Kultuuriministeeriumi toel rajatakse kuus uut spordiväljakut


Pressiteade 06.06.2008

Kultuuriministeerium eraldab miljon krooni kuue spordiväljaku rajamiseks erinevatesse Eesti paikadesse. Uued spordirajatised tulevad Narva, Elva, Tartu ja Haapsalu linnadesse, Ruhnu valda ja Jõulumäe tervisespordikeskusesse.

Elva Linnavalitsus saab Arbimäe mini-spordiväljaku rajamiseks 150 000 krooni, Narva Linnavalitsust toetab ministeerium kahe mini-spordiväljaku rajamisel 150 000 krooniga. OÜle Haapsalu linna spordibaasid eraldab kultuuriministeerium üldkasutatava spordiväljaku rajamiseks 200 000 krooni, Tartu linnale Tamme staadioni välikorvpalliväljakute spetsiaalkatte soetamiseks ja paigaldamiseks 300 000 krooni. Ruhnu vald saab Ruhnu Põhikooli spordiväljaku väikerajatise tarbeks 50 000 ning SA Jõulumäe Tervisespordikeskus korvpalliväljaku rajamiseks 150 000 krooni.

Ministeerium toetab spordiväljakute rajamist, et koostöös omavalitsustega tekiks kõigile hõlpsasti kättesaadav lähiliikumispaikade võrgustik, kus saab vaba aega tervislikult ja sportlikult sisustada. Riigipoolse toetuse saajad peavad ise finantseerima rajatavat objekti vähemalt kolmandiku ulatuses ja garanteerima edaspidi loodava spordiväljaku korrashoiu.