Paekivitoodete Tehas alustab keskkonnasäästliku jääkide taaskasutamisega


Pressiteade 06.06.2008

Eesti mäetööstuse oluliseks osaks on paekivi kaevandamine, põhiprobleem seisneb selles, et olemasolevaid maardlaid ei kasutata täielikult ja efektiivselt ära.

Ehituskillustiku tootmisel kaasneb paekivi purustamisega suur kogus killustikujääke. Tootja on sunnitud neid karjääris ladustama ja aastast-aastasse koguneb realiseerimist ootavaid jääke üha rohkem. Seega, jäätmete ümbertöötlemine leevendaks killustikukriisi.

Paekivitoodete Tehas leidis lahenduse juba kaevandatud ning ümbertöödeldud, kuid raskesti realiseeritava killustiku ratsionaalseks kasutamiseks Iirimaalt. 9. juunil avavad keskkonnaminiter Jaanus Tamkivi ja Briti suursaadik hr Peter Carter Väo karjääris innovaatilise töötlusliini CDE, mille maksumuseks on üle 1 miljoni euro. Liin hakkab umber töötlema killustikujääke Väo karjääris ning edaspidi on võimalik paekivimaardlatest efektiivsemalt kaevandada.

Killustiku peenfraktsioonide läbipesemise ja sorteerimise tehnoloogia kasutamisel muutub paekivi töötlemise protsess praktiliselt jäägivabaks (kasutatakse ära 80% jääkidest).

Killustikupesu tehnoloogiline protsess käib karjäärivee ja juba kaevandatud ning esmase töötlemise läbinud tooret kasutades, mis tähendab, et täiendavaid tolmuheitmeid välisõhku ei satu ning lisajäätmeid ei teki. Karjäärivesi on ringluses, seda saastamata. Läbipesutehnoloogia ainusaks miinuseks on asjaolu, et seda saab Eestis kasutada vaid 6-8 kuul aastast.

Paekivitoodete Tehase OÜ on vanim paekivikillustiku tootja Eestis. Tehas on Euroopa tasemel kõrgetehnoloogiline ettevõte, mis kasutab tootmisel kõige kaasaegsemaid masinaid ja meetmeid. Tootmise kvalitatiivsed ja ökoloogilised tulemused on ära märgitud rahvusvaheliste organisatsioonide diplomitega ning ISO 9001 ja 14001 sertifikaatidega.