Skanska vaidlustas Merko võidu Ülemiste viadukti hankel


BNS 05.06.2008

Skanska EMV vaidlustas Merko Ehituse võidu Ülemiste viadukti rajamise konkursil, riigihangete amet saatis aga Skanska taotluse täpsustuste tegemiseks tagasi, kirjutab Postimees.

Riigihangete ameti vaidlustuskomisjoni esimees Taivo Kivistik kinnitas Postimehele, et Skanska EMV vaidlustus laekus teisipäeva õhtul. Kolmapäeva saatis ta aga taotluse firmale täpsustuste tegemiseks tagasi.

"Kui vaidlustus ei vasta kõigile riigihangete seaduse nõuetele, tuleb see tagasi saata ning vaidlustajale antakse paranduste tegemiseks kaks päeva aega," selgitas Kivistik.

Ta lisas, et Skanska taotleb hankemenetluse kehtetuks tunnistamist, kuid vaidlustuskomisjon niisugust asja teha ei saa, sest see ei kuulu nende pädevusse.

"Vaidlustus on suhteliselt raskesti mõistetav, sest nad tahavad [vaidlustada] hästi palju alates hankedokumentidest ja lõpetades eksperdikomisjoni otsusega," täpsustas Kivistik. "Päris üheselt, selgelt ja seadusega kokkuminevalt me sellest aru ei saa. Seetõttu tulebki paberid ülevaatamiseks tagasi saata."

Kui Skanska kahe päeva jooksul vajalikud parandused teeb, saadab riigihangete amet muudetud vaidlustuse teksti ka hankijale ehk Tallinna kommunaalametile. Kui Skanska aga parandusi sisse ei vii, jääb vaidlustus ametis läbi vaatamata.

Skanska EMV juhatuse esimees Olle Horm ütles, et firma hinnangul ei olnud hanke menetlemise kord Tallinna linnavalitsuses läbipaistev. Tingimuste järgi moodustas 60 protsenti tulemustest pakkumise hind ja 40 protsenti eksperdikomisjoni arvamus.

"Mida ja mille alusel eksperdikomisjon hindab, oli tingimustes täpsustamata," kinnitas Horm. "Pealegi oli tegemist eelkvalifikatsiooniga hankega, kus lõppvooru pääsenud firmad pidid eelnevalt tõestama oma suutlikkust sellist rajatist ehitada. Nüüd tahamegi teada, milliste kriteeriumide alusel meie pakkumist hinnati. See on põhimõtteline küsimus."

Horm tõdes, et Skanska tegi Merkost küll ligi 300 000 krooni võrra odavama pakkumise, kuid 40 miljoni krooni suuruse hinna juures ei ole see tellijale just eriti suur rahaline võit.

Rohkem on küsimus ikkagi põhimõttes - konkursi võitjat ei saa hinnata mingite anonüümsete mõõdikute järgi. Eksperdikomisjon oleks tema sõnul pidanud sätestama täpsed kriteeriumid - kas tehnoloogilised, arhitektuurilised või mingid muud -, mille järgi otsus langetati.

Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš ütles, et Skanska päris ka linna kommunaalametilt, mille alusel eksperdikomisjon valis Ülemiste viadukti rajamise riigihanke võitjaks Merko.

Ta lisas, et kõik küsitud dokumendid sai Skanskale ka saadetud, nii et mingit ebamäärasust ja läbipaistmatust ei tohiks komisjoni otsuses olla.

Abilinnapea kinnitas, et vaidlustuse esitamine on nii Skanska kui ka teiste hankekonkursil osalenud firmade õigus. Tuleb lihtsalt ära oodata, mida riigihangete amet otsustab.