Turu tänava alguse rekonstrueerimistööd maksavad 6,5 miljonit krooni


Pressiteade 04.06.2008

Linnavalitsus tunnistas 03. juuni istungil Turu tänava lõigu rekonstrueerimise riigihankel edukaks ASi Tref pakkumised kokku 6,5 miljoni krooni eest.

AS Tref paigaldab Turu tänava kolmele ristmikule uued foorid ja rekonstrueerib Turu tänava lõigu alates Riia-Turu ristist kuni Sadama tänavani.

Riia tänava ja Turu tänava "Tasku" juurde ehitatakse sõidutee laiendus, vana kaubamaja juures korrigeeritakse sõidutee äärt. Lisaks ehitatakse Turu tänavale uued ohutussaared ja Riia-Soola tänavate vahelise osale põrkepiire. Paigaldatakse liiklusmärgid ja teekattemärgistus.

Uued foorid ehitatakse Riia-Turu, Turu-Soola ja Turu-Sadama ristmikele, lisaks tehakse tänavavalgustuse ehituse tööd. Fooride ehituseks kulub veidi üle 2,5 miljoni krooni, tänavakatte rekonstrueerimiseks ja liikluskorraldustöödeks veidi üle 4 miljoni krooni.

Tööde tulemusena laieneb Turu-Riia ristmik ning sinna lisandub sõiduradasid nii sillale peale- kui mahasõitudel. Sillale pealesõidule lisandub alates Soola tänavast üks sõidurada ning sillalt saab Turu tänava suunas maha sõita kahelt realt.

Turu tänava sademeveetorustiku väljavahetamisega alustati juba möödunud nädalal, kõik ehitustööd loodetakse lõpetada augusti lõpus.