Tallinn tõmbab "Viru poja" detailplaneeringust maha


BNS 03.06.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule Viru väljaku detailplaneeringut puudutava eelnõu, mis välistab Viru hotellile 17-korruselise juurdeehituse ehk "Viru poja" rajamise.

"Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise põhjuseks on avaliku huvi muutumine selle kehtestamise ajaga võrreldes," põhjendas abilinnapea Taavi Aas.

Viru väljaku juurdeehituse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eelnõu avaliku väljapaneku jooksul laekus linnavalitsusele 33 algatust toetavat pöördumist, selgub linnavalitsuse seletuskirjast. Ainsana esitas vastuväiteid AS Hotell Viru.

"Eksperthinnangute kohaselt on detailplaneeringus ette nähtud Viru hotelli 17-korruseline juurdeehitus muinsuskaitselistest, keskkonna- ja linnaehituslikest kaalutlustest lähtuvalt linnaruumi sobimatu," ütles Aas.

1999. aastal kehtestatud "Viru poja" detailplaneeringu aluseks olnud konkurss algatati 1996. aastal, "millest on tänaseks möödunud ligi 12 aastat", seisab linnavalitsuse seletuskirjas.

1999. aastast saadik on linnavalitsuse sõnul muutunud linnaehituslik situatsioon. Detailplaneeringuala ümbritsevas piirkonnas on linnaehituslike arengute tõttu jäänud märgatavalt kitsamaks eelkõige avalikult kasutatav linnaruum.

Aet Pikka ekspertarvamuse kohaselt vähendaks juurdeehitus avalikkusele mõeldud linnaruumi veelgi. Juurdeehitus kasutaks tema sõnul ehitusmahud ära mitte avalikult kasutatava ruumi, vaid avalikkusele suletud hotelli ehitamiseks.

Ka ekspert Heikki Kalle sõnul on laiemale avalikkusele juurdeehitusega kaasnevad mõjud negatiivsed, sest seni avalik Tammsaare park muutuks juurdeehituse niiöelda teenindusalaks.

Tallinna linnavalitsuse 2006. aastal algatatud keskkonnamõju hindamise aruanne ei toeta samuti juurdeehituse püstitamist. 2004. aastal võeti Tammsaare park riikliku looduskaitse alla, mistõttu hakkaks kavandatud juurdeehitus piirnema looduskaitsealuse objektiga.

Juurdeehitise asukoht jääks 2001. aastal kehtestatud Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ning 2004. aastal algatatud kõrghoonete paiknemise teemaplaneeringu kohaselt kõrghoonete keelualasse.

Tallinna linn kehtestas mullu 3. oktoobril "Viru Pojale" kaheaastase ajutise ehituskeelu. Selle aasta 4. märtsil kinnitas Tallinna halduskohus ehituskeelu õiguspärasust.

Viru hotelli juurdeehitust plaaniva AS-i Uus Viru varem avaldatud teate kohaselt on linn samas põhjendamatult viivitanud ettevõttele 2005. aastal taotletud ehitusloa andmist. Seega on Uus Virul enda sõnul õigus nõuda linnavalitsuselt viivitusega põhjustatud kahju hüvitamist.

AS-i Uus Viru esindanud advokaat Risto Vahimets on öelnud, et linn ei saa jätta ehitusluba andmata kõigest poliitilistel põhjustel, kui ta on detailplaneeringu kinnitanud.