Nõmme keskus saab detailplaneeringu


Pressiteade 03.06.2008

Tallinna Linnavalitsus arutab homsel istungil eelnõu "Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine" esitamist Tallinna Linnavolikogule.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul tehakse volikogule ettepanek kehtestada detailplaneering osaliselt, kuna ühe krundi omanik ei nõustunud planeeringus kavandatuga ning kahe krundi omanikud ei soovinud krundi piire muuta ja seetõttu arvati need detailplaneeringust välja.

Taavi Aasa kinnitusel on detailplaneeringuga kavandatu kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Abilinnapea hinnangul antakse detailplaneeringu kehtestamisega suunised Nõmme keskuse edasiseks arenguks. "Planeeringulahendus arvestab olemasolevat linnaruumi, mille väärtust on püütud säilitada. Uushoonestuse ettepanekud tagavad piirkonna tasakaalustatud arengu," lisas Aas.

"Planeeringus kavandatakse olemasolevate üldkasutatavate haljasalade säilimine. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja raudtee juures asuvad avalikud haljasalad seotakse omavahel jalakäijate alale rajatava uue haljastusega," selgitas Taavi Aas.

Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra sõnul on kõige olulisem, et planeeringu käigus korrastub olemasolev Nõmme turg, mis peab toimima multifunktsionaalse linnaruumina. "Praegusest kinnistust eraldatakse muinsuskaitse all olev ajalooline turuhoone. See võimaldab turu arendamise ning hoone restaureerimisega eraldi edasi tegeleda." Vakra sõnul on Nõmme keskus eelkõige jalakäijatesõbralik piirkond. "Planeeringus on väärtustatud jalakäijate liiklemiseks mõeldud väljak Jaama tänaval, peamine liikumistee raudteejaamast turule."

Nõmme keskuse detailplaneeringu on koostanud AS Pöyry Entec ning planeeringuala suurus on 10,3 ha.