Meremäe mäele rajatakse vaatetorn


Pressiteade 16.04.2008

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas toetada Meremäe valla projekti 18-meetrise vaatetorni rajamiseks Meremäe mäele. Jaanipäevaks peaks lisaks vaatetornile olema vaatetorni platsile rajatud veel ka laululava koos vaatajatele mõeldud istekohtadega, WC-d ning kiosk.

Tööde rahaline maht on natuke üle miljoni krooni. Projekti teostaja on Meremäe vallavalitsus, toetus eraldatakse Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise Väikeprojektide Programmist, projekti kaasrahastajad on kultuuriministeerium ja Meremäe vald.

Meremäe vallavanema Peeter Sibula sõnul on vaatetorni rajamisest juba aastaid räägitud, aga erinevatel põhjustel ei ole seni konkreetsete tulemusteni jõutud. "Vaatetorni näol saab Setomaal olema juures veel üks turismimagnet," arvab Sibul.

Meremäe mägi asub Vaaksaare kõrgustikul, mis kuulub Haanja kõrgustiku idapoolsesse ossa. Vaaksaare kõrgustiku kõrgemad tipud on Kuksina mägi (212 m üle merepinna) ja Meremäe mägi (204 m).

Meremäe mägi on rahvapärimuse kohaselt saanud oma nime sellest, et siit mäelt on selge ilma korral näha Pihkva järv. Meremäe, Kalatsova ja Kuksina mäelt avaneb lai panoraam 50–70 km raadiuses.

Meremäe mäelt ida suunas paikneb Tiirhanna lubjakiviseljandikul Petseri linn, mille tähisteks on vasakult loendades kõige kõrgem torn – Petseri televisioonimast, järgmisena Petseri keraamikatehase korsten, Petseri luteri Peetri kiriku hallikas torn ning paremal paistab Petseri kloostri ümmargune kullatud kuppel. Pihkva järv jääb televisioonimasti ja Peetri kiriku torni vahelise ala suunda. Televisioonimasti tagant paistavad Mustoja mõhnastiku (maastikukaitseala) kuplid. Kagu suunas, Petseri linnast paremal on näha Podlesje küla kõrgustikud, mis asuvad Petseri-Irboska tee ääres. Väga selge ilmaga on üle selle küla näha Uue-Irboska kipsivabriku korstnate suitsu.