Omanikuvahetus lammutamisest ei päästa

Äripäev


Äripäev 31.03.2008
Enn Tosso
enn.tosso@aripaev.ee

Kui omanikul on kohustus ebaseaduslik juurdeehitus lammutada, siis omanikuvahetus sellest ei päästa, sest uus omanik peab juurdeehituse ikkagi lammutama.

Pindi Kinnisvara jurist Margus Sardis kirjutab, et õigusliku aluseta juurdeehitus tuleb omanikul lammutada ettekirjutusega määratud tähtpäevaks, viisil ja tingimustel.

Kui juurdeehitist ei lammutata, korraldab kohalik omavalitsus lammutamise asendustäitmise. Õigusliku aluseta püstitatud juurdeehitisele ei anna õiguslikku alust ka omanikuvahetus - lammutamise kohustus lasub igal omanikul.

Kui omandajale pole ebaseaduslikkuse ja lammutamise ettekirjutuse fakti avaldatud, on tegemist lepingutingimustele mittevastavusega, millisel juhul saab kasutada vastavaid õiguskaitsevahendeid.