Arheoloogid leidsid võidusamba maa-alalt bastionimüürid


BNS 29.03.2008

Arheoloogid leidsid Vabadussõja võidusamba maa-alalt 17.-18. sajandisse kuuluvad bastionimüürid, kirjutab SL Õhtuleht.

Kaitseministeeriumi avalike suhete nõuniku Meeli Hundi sõnul on bastionimüürid 3,3 meetrit laiad ja 4,5 meetrit kõrged. Eeluuringutel arheoloogid midagi väärtuslikku leida ei looda, kuna kaevesügavus on väike.

Harjumägi koos pargiga on moodustatud 17. sajandi ajaloolise kaitseehitise Ingeri bastioni peale. Bastioni idakülje ja eskarpmüüride taastamine oma esialgsel kujul on olnud päevakorral kogu projekti vältel, ütles Hunt ajalehele.

Tema sõnul on takistuseks olnud vähene teave bastioni ajaloolise ülesehituse, eskarpmüüride koordinaatide ning säilivusastme kohta.

Vabadussõja võidusamba maa-alal Harjuvärava mäe idaküljel alustati arheoloogilisi eeluuringuid 12. märtsil, et hankida lisaandmeid võidusamba alal asuvate Tallinna 17.-19. sajandi muldkindlustusvööndi müüride kohta.

Kaevamiste käigus tehakse kindlaks Ingeri bastioni täpne paiknemine, selle mõõdud, kuju ja säilivusaste. Lisaks selgitatakse välja müüri ja selle välispinna kivimite ja muude materjali koostis. Kaevetööde sügavuseks on planeeritud kuni neli meetrit.

Selgitatavad andmed on vajalikud Vabadussõja võidusamba lõpliku eskiisprojekti koostamiseks, mis peaks valmima hiljemalt 1. aprilliks. Eeluuringute lõpuaeg koos lõpparuande valmimisega on esialgsete plaanide järgi 14. aprill.

Kaevetöid teeb Agu EMS OÜ ning kaevamisi juhib arheoloog Villu Kadakas.