Loopealsel valmisid esimesed munitsipaalmajad


Pressiteade 24.03.2008

Teisipäeval, 25. märtsil kell 11 annab arendaja linnale üle Lasnamäele Loopealse asumisse kerkinud neli korterelamut.

"Tegemist on esimese osaga avaliku ja erasektori koostööprojektist, mille tulemusena saab linn eluasemeprobleemi lahendamisel abi vajajate majutamiseks enda kasutusse kokku 680 korterit," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Esmalt valminud neljas majas on kokku 160 korterit, neist enamik antakse sundüürnike kasutusse. Kümnest linna kasutusse antavast majast viimane valmib oktoobri lõpuks, järgmised neli aga juba maikuu lõpuks."

Majad võtab arendaja Loopealse Elamu OÜ esindajalt Indrek Rentelilt vastu linnapea Edgar Savisaar.

Loopealse asumisse 9,03 ha suurusele alale rajatavatesse 5- ja 8-korruselistesse korterelamutesse on kavandatud kokku üle 1100 korteri, neist enamiku annab linna maal hoonestusõiguse alusel kinnisvara arendav Loopealse Elamu OÜ linna kasutusse. Tallinna Linnavolikogu otsustas 21. aprillil 2005 linna omandis olevale jäätmaale eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seada. Vastavalt konkursi tingimustele kohustus hoonestaja alale detailplaneeringu koostama ning suure osa rajatavatest korteritest linna kasutusse andma.

Sundüürnike probleemi lahendamiseks kehtestas Tallinna Linnavolikogu 18. aprillil 2002. aastal elamuehitusprogrammi "5000 eluaset Tallinnasse", mille kohaselt on Loopealse üheks olulisemaks munitsipaalelamuehituspiirkonnaks.

Lisaks Loopealse 680 korterile valmib tänavu ka 136 korteriga munitsipaalmaja Koplis aadressil Erika tn 13a.