Kohalikud omavalitsused tahaks riigilt elamumaad tasuta


BNS 24.03.2008

Linnade liit ja maaomavalitsuste liit tegid keskkonnaministeeriumile riigivaraseaduse muutmisel ettepaneku anda kohalikele omavalitsustele elamumaad tasuta.

Ministeerium valmistas varem ette seaduseelnõu, mis annaks kohalikule omavalitsusele võimaluse omandada riigilt soodsamalt elamumaad, et seda saaks omakorda edasi müüa noortele peredele.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja ütles BNS-ile, et eelnõu kooskõlastamise tähtaeg on praeguseks möödas ja peale Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning kaitseministeeriumi kooskõlastusi ei laekunud, mistõttu on teised kooskõlastajad nõustunud vaikivalt.

Keskkonnaministeerium menetleb saabunud märkusi ning saadab seejärel eelnõu kooskõlastamiseks justiitsministeeriumisse.

Eesti Linnade Liidu tegevdirektor saatis keskkonnaministrile kirja, mis peale kooskõlastamise sisaldas ka ettepanekut kaaluda võimalust täiendada eelnõu sättega munitsipaalelamu või sotsiaalmaja tarbeks tasuta võõrandatava riigimaa kohta.

Riik peaks ettepaneku kohaselt kohalikule omavalitsusele munitsipaal- või sotsiaalmaja ehitamiseks maad võõrandama tasuta juhul, kui majad jäävad munitsipaalomandisse.

Maaomavalitsuste liit saatis oma kooskõlastuskirjas ministeeriumile sarnase sisuga märkuse. Liidu hinnangul on seaduseloojate eesmärki - aidata regionaalarengule kaasa noorperedele elamumaad võõrandades - võimalik täita juhul, kui munitsipaalomandusse antaks maad tasuta.

"Seda eelkõige maapiirkondades, kus rahvastik on vähenemas ja arendajate huvi puudub," märkis maaomavalitsuste liidu tegevjuht Ott Kasuri.