Hiiumaa plaanib 59 miljoni eest laiendada veetorustikke


BNS 24.03.2008

AS Kärdla Veevärk kuulutas välja riigihanke, et leida teostaja 58,9 miljoni kroonise eeldatava maksumusega Hiiumaa veetorustike ehitamise töödele.

Hanketeate kohaselt tuleb kanalisatsioonitorustike ehitus- ja rekonstrueerimistöid teostada kokku 15,2 kilomeetri ulatuses.

Hange on jaotatud kolme ossa, millest üheksa kilomeetri ulatuses tuleb ehitada kanalisatsioonitorustikke Kärdla linna, 3,9 kilomeetri ulatuses Käina alevisse ning 2,3 kilomeetri ulatuses Pühalepa valda Suuremõisa külla.

Plaanis on rekonstrueerida üks puurkaev, neli reoveepumpa ning üks mudakäitlusüksus. Ehitada on aga kavas kaks veetöötlusüksust, kuus reoveepumpa ning kaks purgimissõlme.

Pakkumisi hankel osalemiseks saab esitada kuni 23. aprillini.