Algas Tallinna Vabaduse väljaku trasside teisaldamise hange


BNS 19.03.2008

Tallinna linnavalitsus kuulutas välja riigihanke Vabaduse väljaku tehnovõrkude ümbertõstmiseks.

Võrkude ümbertõstmine on ettevalamistus maa-aluse parkla rajamiseks Vabaduse väljakule.

Riigihankesse kuulub sidekanalisatsiooni rajamine, elektrikaablite kanalisatsiooni rajamine, veetrasside rajamine, kanalisatsioonitrasside rajamine, gaasitrasside rajamine ja teedeehituslikud tööd, selgub hanke kutsest.

Trasside ümbertõstmise tööd peaksid vältama 2. maist kuni 30. juulini sellel aastal. Pakkumisi saab hankele teha 11. aprillini.

Tänavuses linnaeelarves on Vabaduse väljaku ümberehitamiseks ette nähtud 60 miljonit krooni.

Kogu projekt hõlmas algselt maa-aluse parkla väljaehitamist praeguse väljaku ja Kaarli puiestee äärde jäävate kinnistute alla, kuid pole veel selge, kas see kava täies mahus realiseerub.

Linn kavatseb esialgu välja ehitada maa-aluse parkla Vabaduse väljaku alla Kaarli puiestee kinnistuid kaasamata.