Tallinna võib endise ühiselamu asemele tulla muusikakool


BNS 18.03.2008

Tallinna kesklinna Pärnu maantee ja Liivalaia tänava ristmikule võib kerkida praeguse ühiselamu asemele Tallinna muusikakeskkooli, Tallinna balletikooli ja G. Otsa nimelise muusikakooli 7-korruseline õppehoone ja ühielamu.

Tallinna linnavalitsuse korralduse eelnõust selgub, et detailplaneeringu koostamise algatamist taotles mullu 24. aprillil Tallinna muusikakeskkooli esindaja Timo Steiner, kes soovis ehitusõiguse määramist olemasolevale Tallinna polütehnikumi hoonele ning muusikakeskkooli, balletikooli ja G. Otsa nimelise muusikakooli õppehoone, spordihoone ja õpilaskodu rajamiseks.

Kogu planeeringuala on 2,7 hektari suurune, see hõlmab ka 5-korruselise Tallinna polütehnikumi hoone alust kinnistut Tallinnas Liivalaia ja Pärnu maantee ristmiku nurgal.

Kutsekooli hoone võib planeeringuga saada õiguse pealeehituse rajamiseks. Sama planeeringuga nähakse ette ka Liivalaia tänav 2a kinnistul asuva parkimishoone laiendus.

Neljakorruseline amortiseerunud ühiselamu, mille alune maa kuulub endiselt Tallinna ülikoolile, kavandatakse lammutada. Maha lõhkuda tahetakse ka Pärnu maantee 61 kinnistul asuvad garaažid. Lisaks asub maa-alal praegu amortiseerunud staadion.