Viru-Nigula tuulepark saab hakata tuulikuid testima


Pressiteade 14.03.2008

Eesti elektrisüsteemi toimimise eest vastutav OÜ Põhivõrk ja Viru-Nigula tuuleparki haldav OÜ Nelja Energia leppisid kokku tuulepargi puuduste likvideerimise edasises ajakavas.

Täna, 14. märtsil allkirjastasid OÜ Põhivõrk ja OÜ Nelja Energia lepingu, mille kohaselt lülitatakse Viru-Nigula tuulepark elektrivõrku ja pargi ehitaja saab alustada tuulikute testimist. Lepingu kohaselt on Nelja Energial aega tuulikute nõuetele vastavusse viimiseks kuni 31. maini.

Nelja Energia juhi Martin Kruusi sõnul alustab pargi ehitaja WinWinD tuulikute katsetustega juba esmaspäeval, et park saaks pärast puuduste likvideerimist võimalikult kiiresti täisvõimsusel tööle hakata.

Lootusrikas probleemide lahenemise osas oli ka Põhivõrgu juht Lembit Vali. "Korraldus tuulepargi võrku lülitamiseks on juba Põhivõrgu juhtimiskeskuse dispetšeritele antud, meie poolest võiksid testid alata kasvõi lähiminutitel," lisas Vali.

Viru-Nigula tuulepargi võrguühendus katkestati 11. veebruaril, kuna tuulepargi omanik ei jõudnud viia tähtajaks oma tuulikuid vastavusse elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks kehtestatud nõuetele. Peamiselt vajasid parandamist tuulepargi juhtimissüsteem ning tuulikute võime jätkata elektrisüsteemi rikete korral nõutud aja jooksul iseseisvat tööd.

Vastavalt elektrituruseadusele vastutab Põhivõrk Eesti elektrisüsteemi toimimise eest. Põhivõrk juhib reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi tööd, seisab hea Eesti kõrgepingevõrgu planeerimise, arendamise ja hooldamise eest ning koordineerib Eesti elektrisüsteemi välisühenduste rajamist. Muu hulgas on Põhivõrgu ülesandeks kontrollida ka seda, et kõik võrku ühendatud seadmed vastaksid elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks kehtestatud nõuetele.