Keskkonnaminister jättis Kuressaare tehnopargi maata


BNS 13.03.2008

Saaremaa Kuressaare tehnopargi rajamise plaan saab tagasilöögi, kuna riik ei nõustu andma linna omandisse tehnopargi loomiseks vajalikku maad, kirjutab Oma Saar.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi teatas möödunud nädalal, et ei pea võimalikuks anda Kuressaare linna munitsipaalomandisse linna ringtee ja Kalevi tänava vahel asuvat ligi üheksa hektari suurust maa-ala. Viiest maaüksusest koosnevat maa-ala on linn taotlenud tehnopargi väljaarendamiseks endale juba 2006. aastast.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt puudub riigil Tamkivi sõnul õiguslik alus anda tasuta munitsipaalomandisse tootmismaad eesmärgiga see võõrandada või tegeleda sellel kinnisvara arendamisega. "Ükski õigusakt ei sätesta kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete ja tegevuste hulgas ettevõtlusega tegelemist, milleks kinnisvaraarendus, -vahendus ja maamüük reeglina on," põhjendas Tamkivi kirjas Kuressaare linnavalitsusele.

Ministri sõnul on keskkonnaministeerium ette valmistanud valitsuse korralduse eelnõu Kalevi põik 5 ja 9, Kalevi 18, Tallinna 85 ja Ringtee 7 maaüksuste munitsipaalomandisse andmisest keeldumise kohta. Samas on keskkonnaministeerium valmis taotletud maaüksusele ettevõtluse parema suunamise ja tootmistegevuse arengu huvides seadma hoonestusõiguse.

Kuressaare linnavalitsuse maanõunik Ruth Kalamees ütles Oma Saarele, et linnavalitsus ei ole veel keskkonnaministri kirja arutanud. Küll aga võimaldab tema sõnul maa munitsipaliseerimine anda see ettevõtjale kiiremini ja odavamalt, riigi poolt seatava hoonestusõigusega kaasnevad tähtajad aga võivad ettevõtjate huvi pärssida.