Tartu kavandab kaasaegset noortekeskust


Pressiteade 12.03.2008

Tartu linn kavandab Anne kanali äärde kaasaegse noortekeskuse ehitamist ning soovib selleks lisaraha taotleda ka Euroopa fondidest.

Tartu linnavalitsus soovib osaleda juhtpartnerina Anne Noortekeskuse rajamise projektis, mis esitatakse rahastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine" meetmesse.

"Anne Noortekeskus asub amortiseerunud ja noortekeskuse jaoks ka ruumiprogrammilt ebasobivas hoones," selgitas abilinnapea Jüri Sasi. "Kaasaegse keskuse rajamiseks on otstarbekam kavandada noortekeskus täiesti uude hoonesse, sobiv krunt on meil selleks olemas Ihaste teel A. Le Coq Spordimaja kõrval."

Uus asukoht on noortekeskusele igati sobiv - läheduses asuvad spordimaja, Emajõgi ja Anne kanal võimaldavad pakkuda noortele erinevaid tegevusi.

Uude hoonesse on planeeritud avatud noortekeskus, nõustamiskeskus, ruumid kõikvõimaliku huvitegevuse jaoks ning noorsootöötajate koolitus- ja koostöökeskus. Noortekeskuse kõrvale on planeeritud skate-hall ja seiklusrajad. Kogu alal paiknevate ehitiste jaoks tuleb koostada detailplaneering, mille linn kavatseb sel aastal algatada.

Anne Noortekeskuse senine hoone Uus 56, kus 20 aastat tagasi asus lasteaed, on kavas peale põhjalikku renoveerimist taas lasteaiana avada.

Uue Noortekeskuse rajamise kogumaksumus on 40 miljonit krooni, millest Euroopa fondidest taotletakse toetust 15 miljonit krooni. Linna omaosalus moodustab 25 miljonit krooni. Kavandatav ehituse algusaeg on 2010. aasta.