Valga maakonna teemaplaneering sai kehtestuse


Pressiteade 10.03.2008

Valga maakonna teemaplaneering "Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused Via Hanseatica mõjualal" on Valga maavanema korraldusega kehtestatud.

Teemaplaneeringu raames käsitletakse Via Hanseatica arenguvööndi transpordikoridori mõjualana Valga-Tartu maanteed ja raudteed ning nende lähiala, kus paikneb oluline osa trassile suunatud teenindussfäärist. Mõjuala moodustab põhitrass ühes arengupiirkondadega.

2008.a. 8. jaanuaril toimus teemaplaneeringu avalik arutelu, mis oli edukas, teemaplaneering sai ka Siseministeeriumist heakskiidu.

Valga maakond on esimene Via Hanseatica mõjualal olevatest maakondadest, kus on teemaplaneeringuga jõutud avaliku aruteluni ja nüüdseks ka kehtestamiseni.

Maakonna teemaplaneering "Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused Via Hanseatica mõjualal" ei kohusta ühtegi omavalitsust tegema oma planeeringutes muudatusi, vaid näitab pigem kätte arengusuunad, kuhu poole püüelda ning on abiks prioriteetide seadmisel. Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda Valga maavalitsuse kodulehel http://www.valgamv.ee/ -> areng ja planeerimine.