Avatakse Haapsalu Väikelastekodu juurdeehitus - sotsiaalkorteritega noortekodu


Pressiteade 06.03.2008

Reedel, 07. märtsil algusega kell 14 avatakse Haapsalu Väikelastekodu juurdeehitus, milles osalevad sotsiaalminister Maret Maripuu ja Saksamaa suurannetaja, Grit-Jordani ühingu asutaja ja eestvedaja Dieter Thomas Heck.

Haapsalu Väikelastekodu juurdeehituses ehk sotsiaalkorteritega noortekodus saavad omaette toa 12-14 lastekodu last, kes muidu oleksid vanuse tõttu sunnitud lastekodust lahkuma. Hetkel ei ole neile noortele muud kohta, kui suletud, vaimse puudega haigetele mõeldud hooldekodud. Uues hoones ei võimaldata noortele mitte ainult elamisvõimalust, vaid nende eest kantakse ka meditsiinilist hoolt ning võimaldatakse edaspidiseks toimetulekuks nii koolitust kui ka ametiväljaõpet. Suure osa uue maja ehituseks vajaminevast rahast ongi annetanud Grit-Jordani Ühing, kelle asutaja ja eestvedaja Dieter Thomas Heck on Saksamaa edukamaid ja populaarsemaid tele- ja raadiosaatejuhte, šlaagrilaulja, näitleja, produtsent, šoumees ja meelelahutaja. 

Plaan aidata kaasa uue Haapsalu lastekodu ehitamisele Grit Jordani Ühingul olnud juba pikemat aega. Ühingu kaasalöömine selles projektis on eriti tähelepanuväärne just sellepärast, et enamasti toetab ühing vesipea (Hydrocephalus), raskete koljudeformatsioonide või lülisamba- ja seljaaju puudulikkuse (Spina bifida) all kannatavaid lapsi, kuigi ka väikelastekodust väljakasvanud kasvandikel on diagnoositud just neid hädasid. Silmapaistev osa selles, et Grit Jordani Ühing Haapsallu tuli, on Tallinna lastekirurgil, MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi esindajal dr Ann Paalil.

Haapsalu Väikelastekodu juhatajal Eve Kabinil on põhjust meenutada ja kiita paljusid Haapsalu Väikelastekodu sõpru ja toetajaid: "Kui väikelastekodu omandireformi käigus oma majast ilma jäi, tuli appi Älmhuti Lions Club eesotsas Lars Nexega, kelle kogutud rahaga pandi püsti väikelastekodu praegune hoone." Älmhuti lõvid toetavad väikelastekodu jätkuvalt, nii näiteks kogusid Älmuti inimesed eelmisel aastal väikelastekodu tarbeks 132 000 krooni ja sõitsid jalgrattaga Älmhutist Haapsallu, et kogutud summa üle anda.

Pikaajaline toetaja on olnud Ka Armeenia Sõprade Selts. Lastekodu rahalisi võimalusi teades on omakasupüüdmatu abi alati teretulnud ja annetajad igati kiitust väärt.

Juurdeehituse suurannetaja on Grit Jordani Ühing 240 000 euroga. Eesti riik omalt poolt toetas 6,7 miljoni krooniga ning Lääne maavalitsuse osaks on olnud tööde korraldamine s.o katastriüksuse moodustamine, maa kinnistamine, detailplaneeringu korraldamine, projekteerimis- ja ehitus -hangete korraldamine, lepingute sõlmimine jne.

Sotsiaalkorteritega noortekodu ehitas OÜ Ehto, kelle juhataja Raivo Raudsepp annab noortekodu elanikele üle sümboolse võtme.