Maaülikool kuulutab välja arhitektuurivõistluse


Pressiteade 05.03.2008

Eesti Maaülikool kuulutab täna, 5. märtsil välja Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 5 õppehoone juurdeehitise arhitektuurivõistluse.

A2. Üldandmed võistluse kohta

A2.1 Võistlus on vormilt avalik, anonüümne, üheetapiline, Eesti-sisene ehitusprojekti eskiisi võistlus.

A2.2 Võistluse objektiks on Kreutzwaldi 5 õppehoone ümber- ja juurdeehituse arhitektuurne eskiis.

A2.3 Võistluse põhieesmärgiks on leida õppehoone juurdeehitiste võimalikult kõrgetasemeline arhitektuurne lahendus.

A2.4 Võistluse eesmärgiks on valida ka projekteerija, kellelt peakorraldaja tellib pärast võistlust võistlustöö alusel hoone ehitusprojekti arhitektuurse ja asendiplaanilise osa hilisemad staadiumid. Riigihanke mõistes on tegemist RHS § 79 lg 1 p-s 1 kirjeldatud ideekonkursiga, kus eesmärk on võitjatega asuda läbirääkimistesse ideekavandi alusel arhitektuurse projekteerimise teenuse hankelepingu sõlmimiseks.

A3.1 Võistlus algab 5.märtsil 2008.

A3.2 Võistluse kohta küsimuste esitamise viimane päev on 15. mail 2008.

A3.3 Võistlustööde esitamise tähtaeg on 30. mail 2008.

A3.4 Võistluse võitjate väljakuulutamine hiljemalt 1. juulil 2008.

Alates ideekonkurssi algusest on avatud võistluse koduleht aadressil http://www.emu.ee/kr5voistlus/ , kus eelnevalt registreerudes saab alla laadida tingimuste täieliku komplekti. Registreerujatele saadetakse kasutajanimi ja parool, mille abil pääseb ideekonkursi lähtematerjale alla laadima. Võistlustingimused on tasuta.

B2. Küsimuste esitamine ja neile vastamine

Võistlejatel on õigus saada peakorraldajalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi võistlustingimuste sisu kohta. Peakorraldaja vastab küsimustele ja avaldab vastused hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Küsimusi selgituste saamiseks võistluse kohta võib esitada kuni 15.maini 2008 aadressil haldus@emu.ee. Küsimused ja nende vastused esitatakse eesti keeles. Kõik küsimused ja vastused avaldatakse ka võistluse kodulehel: http://www.emu.ee/kr5voistlus/