Firma plaanib 70-miljonilist farmikompleksi puhkealale


BNS 29.02.2008

Põllumajandusfirma AS Perevara kavatseb ehitada üle 70 miljoni krooni maksva veisefarmi, mille asukohaks on plaanitud Jõgeva valla Patjala küla, kirjutab ajaleht Vooremaa.

Soovitav asukoht on Kassinurme mägede puhkemaastiku lähedal ja võib kahjustada ka põhjavett, märgib ajaleht.

Perevara juhataja Alo Teder ütles ajalehele, et moodsa 1274-kohalise veisefarmi ehitamise tingib see, et praegu paikneb ettevõtte lüpsikari kuues erinevas külas vananenud lautades.

"Need on ka kuus otsest reostusallikat. Et jätkata tootmist efektiivselt ja ühtlasi loodusesõbralikult, tuleb ehitada suur, nüüdisaegne ja absoluutselt kõigile looduskaitsenõuetele vastav farmikompleks, kuhu oleks koondatud kõik meie loomad," märkis Teder.

Veisefarmi asukohaks on Perevara valinud Kassinurme külas paikneva Uus-Kubja maaüksuse.

"See planeeringuala paikneb vastavalt Jõgeva maakonna teemaplaneeringule maakondliku tähtsusega Kassinurme linnamäe väärtuslikul maastikul, mis on piirkonna kaunimaid puhkepaiku," ütles Jõgevamaa Keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Ulvi Selgis.

Kolmapäeval toimub Jõgeva vallavalitsuses farmi ehitamise keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu.